Islah çelikleri, kimyasal bileşimleri özellikle karbon miktarı bakımından, sertleştirmeye elverişli olan ve ıslah işlemi sonunda belirli bir çekme dayanımında yüksek tokluk özelliği gösteren, alaşımsız ve alaşımlı makine imalat çelikleridir. Islah çeliklerinde sertleşebilirlik özelliklerinin yanında, yüksek dayanım ve süneklik de istenir. Yeterli seviyede sertlik elde edilebilmesi için, ıslah çelikleri diğerlerine nispeten yüksek karbon içerirler. Kalın kesitli parçalar için sertlik derinliğinin en önemli kriter olması sebebiyle, bu parçalar alaşımlı ıslah çeliklerinden imal edilirler. Islah çeliklerinin seçiminde, parça boyutları ve dayanım değerleri ön plandadır. Alaşımsız ıslah çelikleri ancak küçük kesitli parçalarda verimli olabilir. Kalın kesitli parçalar için, sertlik dağılımının homojen olması, çeliğin alaşımlı olmasına bağlıdır. Sertlik dağılımının, malzeme alaşımlarına göre değişimleri jominy testi sonuçları ile gözlenebilir. Jominy testi basit bir ifadeyle ; sertleştirme sıcaklığına kadar ısıtılan çubuk şeklinde bir malzemenin sadece bir ucundan soğutulmasıyla soğutulan uca olan mesafelerdeki sertleşme değerlerini ifade eder. Islah çelikleri alevle ve indüksiyonla sertleştirilebileceği gibi, ıslah edildikten sonra da alev ve indüksiyonla sertleştirilebilirler. Bu şekilde ısıl işlem görecek malzemenin seçiminde, kimyasal bileşimin yanı sıra, yüzeyde elde edilecek sertlik değeri ve sertleşme derinliği göz önünde bulundurulur. Alaşımsız çeliklerde sertlik derinliği 3-4 mm olabilirken. Alaşımlı çeliklerde bu derinlik 10-12 mm’yi bulur. Ayrıca indüksiyonla sertleştirme esnasında yüksek mangan çatlama tehlikesi yaratacağından, yüksek karbon-düşük manganlı Cf kalite çeliklerin kullanılması daha uygundur. Ayrıca çatlama tehlikesinin azalması, malzeme tane yapısının küçük olmasıyla yakından ilişkilidir. Islah işlemi, sonuçta çelik parçaya yüksek tokluk özelliğinin kazandırılacağı, önce bir sertleştirme ve arkasından menevişleme işlemlerinin bütünü olarak tarif edilir. Islah çelikleri, ıslah işlemi sonunda kazandıkları üstün mekanik özelliklerinden dolayı, çeşitli makine ve motor parçaları, dövme parçalar, çeşitli cıvata, somun ve saplamalar, krank milleri, akslar, kumada ve tahrik parçaları, piston kolları, çeşitli miller, dişler gibi parçaların imalinde olmak üzere geniş bir ilanda kullanılırlar. Bu sebepten, ıslah çelikleri inşaat ve alaşımsız çeliklerden sonra, en yüksek oranda üretilen ve kullanılan çelik türüdür. Islah çelikleri kimyasal bileşimlerine göre 4 ana grupta toplanır. 1. Alaşımsız ıslah çelikleri 2. Mangan alaşımlı ıslah çelikleri 3. Krom alaşımlı ıslah çelikleri 4. Krom-molibden alaşımlı ıslah çelikleri Alaşımsız ıslah çeliklerinde, ıslah dayanımı karbon miktarıyla artmaktadır. 16 mm çapa kadar en düşük akma sınırı 370 N/MM’2 (%C:0,25) ile 570 N/MM’2(%c:0,50) arasındadır. 16-40 mm çap arasındaki boyutlarda 50-80 N/MM’2 daha düşük olur. Mangan Alaşımlı Islah çeliklerinde mangan sertleşebilirliği arttırdığından 30MN4 ve 40MN4 çeliklerinde akma sınırı C60 çeliğindeki özelliklerini gösterir. Krom alaşımlı ıslah çeliklerinde Krom elementi sertleşebilirliği oldukça fazla arttırır ve plastisiteye de olumlu etki yapar. Örneğin 40Cr4 çeliğinde 16-40 mm çap aralığında minimum akma 700 N/MM’2 dir. Krom-Molibden alaşımlı Islah çeliklerinde Molibden kroma nazaran daha kuvvetli sertleşebilme kabiliyetini arttırır. Ayrıca meneviş dayanımını arttırır ve meneviş kırılganlığı ihtimalini azaltır. Islah işlemi, sertleştirme ve bunu takip eden menevişleme işlemi olarak tarif edilmiştir. Aşağıda, çelikler için, sertleştirme ve menevişleme işlemleri genel olarak ayrı açıklanmıştır. Mangan sertleşebilirliği arttırır, öyle ki, örneğin 30Mn5 ve 40Mn4 çeliklerinde 40 ila 100 mm çap sahasında menevişlemeden sonra C60 çeliğinin aynı en düşük akma sınırı değeri bulunur. Ancak, yalnızca manganla alaşımlı olan çelikler, aşırı ısınmaya karşı hassastırlar ve kaba tane teşekkülüne eğilimleri fazladır. Ayrıca, özellikle su içerisinde soğutmalarda, sertleştirme çatlağı meydana getirebilirler. Bundan başka, haddelemeye dik doğrultuda, çok düşük sünekliliğe sahiptirler. Bu kusurları, silisyum (37MnSi5, 50MnSi4) ya da vanadyum (37MnV7, 42MnV7) ilavesiyle dengelenir. Mn-Si çelikleri, aşınmaya daha dayanıklıdırlar, fakat daha zor işlenebilirler ve dekarbürize (yüksek sıcaklıkta cidardan karbon azalması) eğilimleri vardır. Krom, sertleşebilirliği oldukça fazla arttırır ve plastisiteye de olumlu etki yapar. Örneğin, 40Cr4 çeliği, 16 ile 40 mm çap sahasında 700 MPa en düşük akma sınırına sahiptir ve kopma büzülmesi en azından % 45 kadardır. Bu karakteristikler karşılaştırılırsa, C45 çeliğinde akma sınırı yaklaşık 400 MPa ve kopma uzaması %40 ya da 40Mn4 çeliğinde akma sınırı 530 MPa ve kopma uzaması %45 kadardır. Silisyum (38CrSi6) ya da vanadyum (50CrV4, 58CrV4) ilavesi, sertleşebilirliği daha da arttırır. Cr-Si ve Cr-V alaşımlı çeliklerde aynı boyutlarda ve aynı kopma büzülmesi değerleri için, yalnız krom içeren çeliklere nazaran daha yüksek akma sınırı değerleri bulunur. 50CrV4 çeliğinin 250 mm çapa kadar en düşük akma sınırı 550 MPa kadardır. Molibden, kroma nazaran daha kuvvetli sertleşebilmeyi artırır. Ayrıca, meneviş dayanımını da artırır ve meneviş kırılganlığı tehlikesini azaltır. Fakat, aynı karbon miktarlarında Cr-Mo çeliklerinin mekanik özelikleri, Cr-V çeliklerine göre biraz düşüktür. Yüksek dayanıma ve aynı zamanda iyi plastiklik özeliklerine 30CrMoV9 çeliğinde ulaşılır. Islah çeliklerinde eskiden daha çok kullanılan nikel, özellikle sünekliliği çok iyileştirir. Örneğin, 36CrNiMo4 çeliğinde 250 mm çapa kadar en düşük akma sınırı değeri 550 MPa iken, kopma büzülmesi %60 ve hatta daha yüksektir. lslah çeliklerinin seçiminde, yapılacak parçaların boyutları ve istenilen dayanım değerleri, birinci planda rol oynar. Alaşımsız çelikler, sadece küçük kesitlerde homojen sertleşebilirlik sağlarlar, kalın kesitlerde ise mutlaka alaşımlı çelik kullanılması, hem sertlik dağılımının homojene yakın sağlanması ve hem de belirli dayanım değerlerine ulaşılması için zorunludur.
Malzeme No. DIN  SAE / AISI C Simax Mn  Pmax Smax Cr Mo Ni V
1.0402 C 22 1020 0.18-0.25 0,40 0.30-0.60 0.045 0.045 - - - -
1.0501 C 35 1035 0.32-0.39 0,40 0.50-0.80 0.045 0.045 - - - -
1.0503 C 45 1045 0.42-0.50 0,40 0.50-0.80 0.045 0.045 - - - -
1.0535 C 55 1055 0.52-0.60 0,40 0.60-0.90 0.045 0.045 - - - -
1.0601 C 60 1060 0.57-0.65 0,40 0.60-0.90 0.045 0.045 - - - -
1,1151 Ck 22 1020/1023 0.18-0.25 0,40 0.30-0.60 0.035 0.035 - - - -
1.1180 Cm 35 1035 0.32-0.49 0,40 0.50-0.80 0.035 0.020-0.035 - - - -
1.1181 Ck 35 1035 0.32-0.39 0,40 0.50-0.80 0.035 0.035 - - - -
1.1186 Ck 40 1040 0.37-0.44 0,40 0.50-0.80 0.035 0.035 - - - -
1.1191 Ck 45 1045 0.42-0.50 0,40 0.50-0.80 0.035 0.035 - - - -
1.1201 Cm 45 1045 0.42-0.50 0,40 0.50-0.80 0.035 0.020-0.035 - - - -
1.1203 Ck 55 1055 0.52-0.60 0,40 0.60-0.90 0.035 0.035 - - - -
1.1206 Ck 50 1050 0.45-0.55 0,40 0.60-0.90 0.035 0.035 - - - -
1.1209 Cm 55 1055 0.52-0.60 0,40 0.60-0.90 0.035 0.020-0.035 - - - -
1.1221 Ck 60 1060 0.57-0.65 0,40 0.60-0.90 0.035 0.035 - - - -
1.1223 Cm 60 - 0.57-0.65 0,40 0.60-0.90 0.035 0.020-0.035 - - - -
1.5038 40 Mn 4 1039 0.36-0.44 0.25-0.50 0.80-1.10 0.035 0.035 - - - -
1.5065 28 Mn 6 1330 0.25-0.32 0,40 1.30-1.65 0.035 0.035 - - - -
1.6511 36 CrNiMo 4 9840 0.32-0.40 0,40 0.50-080 0.035 0.035 0.90-1.20 0.15-0.30 0.90-1.20 -
1.6580 30 CrNiMo 8 - 0.26-0.33 0,40 0.40-070 0.035 0.035 1.40-1.70 0.30-0.50 1.80-2.20 -
1.6582 34 CrNiMo 6 4340 0.30-0.38 0,40 0.30-0.60 0.035 0.035 1.80-2.20 0.15-0.30 1.40-1.70 -
1.7003 38 Cr 2 - 0.34-0.41 0,40 0.50-0.80 0.035 0.035 0.40-0.60 - - -
1.7006 46 Cr 2 5045 0.42-0.50 0,40 0.50-0.80 0.035 0.035 0.40-0.60 - - -
1.7033 34 Cr 4 5132 0.30-0.37 0,40 0.60-0.90 0.035 0.035 0.90-1.20 - - -
1.7034 37 Cr 4 5135 0.34-0.41 0,40 0.60-0.90 0.035 0.035 0.90-1.20 - - -
1.7035 41 Cr 4 5140 0.38-0.45 0,40 0.60-0.90 0.035 0.035 0.90-1.20 - - -
1.7037 34 CrS 4 - 0.30-0.37 0,40 0.60-0.90 0.035 0.020-0.035 0.90-1.20 - - -
1.7038 37 CrS 4 - 0.34-0.41 0,40 0.60-0.90 0.035 0.020-0.035 0.90-1.20 - - -
1.7039 41 CrS 4 - 0.38-0.45 0,40 0.50-0.80 0.035 0.020-0.035 0.90-1.20 - - -
1.7218 25 CrMo 4 4130 0.22-0.29 0,40 0.50-0.80 0.035 0.035 0.90-1.20 0.15-0.30 - -
1.7220 34 CrMo 4 4135;4137 0.30-0.37 0,40 0.50-0.80 0.035 0.035 0.90-1.20 0.15-0.30 - -
1.7225 42 CrMo 4 4140 0.38-0.45 0,40 0.50-0.80 0.035 0.035 0.90-1.20 0.15-0.30 - -
1.7226 34 CrMoS 4 - 0.30-0.37 0,40 0.50-0.80 0.035 0.020-0.035 0.90-1.20 0.15-0.30 - -
1.7227 42 CrMoS 4 - 0.38-0.45 0,40 0.50-0.80 0.035 0.020-0.035 0.90-1.20 0.15-0.30 - -
1.7228 50 CrMo 4 4150 0.46-0.51 0,40 0.50-0.80 0.035 0.035 0.90-1.20 0.15-0.30 - -
1.7361 32 CrMo12 4 - 0.28-0.35 0,40 0.40-0.70 0.035 0.035 2.80-3.30 0.30-0.50 0.30 -
1.7707 30 CrMoV 9 - 0.26-0.34 0,40 0.40-0.70 0.035 0.035 2.30-2.70 - - 0.10-0.20
1.8159 50 CrV 4 6150 0.47-0.55 0,40 0.70-1.10 0.035 0.035 0.90-1.20 - - 0.10-0.20

Islah Çeliklerinde Isıl İşlem

Malzeme No. AKMA SINIRI(Re)    Mpa ÇEKME DAYANIMI(Rm)   Mpa KOPMA UZAMASI (A) LO=5 D0 KESİT DARALMASI(Z)   %
16 MM >16-40MM >40-100MM 16 MM >16-40MM >40-100MM >100-160MM 16 MM >16-40MM ssssss 16 MM >16-40MM >40-100MM
1.0402 350 300 550-700 500-650 20 22 40 45
1.0501 430 370 320 630-780 600-750 550-700 17 19 20 35 40 45
1.0503 500 430 370 700-850 650-800 630-780 14 16 17 30 35 40
1.0535 550 500 430 800-950 750-900 700-850 12 14 15 25 30 35
1.0601 580 520 450 850-1000 800-950 750-900 11 13 14 20 25 30
1,1151 350 300 550-700 500-650 20 22 50 50
1.1180 430 370 320 630-780 600-750 550-700 17 19 20 40 45 50
1.1181 430 370 320 630-780 600-750 550-700 17 19 20 35 40 45
1.1191 500 430 370 700-850 650-800 630-780 14 16 17 35 40 45
1.1201 500 430 370 700-850 650-800 630-780 14 16 17 35 40 45
1.1203 550 500 430 800-950 750-900 700-850 12 14 15 30 35 40
1.1209 550 500 430 800-950 750-900 700-850 12 14 15 30 35 40
1.1221 580 520 450 850-1000 800-950 750-900 11 13 14 25 30 35
1.1223 580 520 450 850-1000 800-950 750-900 11 13 14 25 30 35
1.5038 635 540 440 880-1080 780-930 690-830 12 14 15 40 45 50
1.5065 590 490 440 780-930 690-840 640-790 13 15 16 40 45 50
1.6511 900 800 700 1100-1300 1100-1200 900-1000 800-950 10 11 12 45 50 55
1.6580 1050 1050 900 1250-1450 1250-1450 1100-1300 1000-1200 9 9 10 40 40 45
1.6582 1000 900 800 1200-1400 1100-1300 1000-1200 900-1100 9 10 11 40 45 50
1.7003 550 450 350 800-950 700-850 600-750 14 15 17 35 40 45
1.7006 650 550 400 900-1100 800-950 650-800 11 14 15 35 40 45
1.7033 700 590 460 900-1100 800-950 700-850 11 13 14 35 40 45
1.7034 750 630 510 950-1150 850-1000 750-900 11 13 14 35 40 45
1.7035 800 660 560 1100-1200 900-1100 800-950 10 12 14 30 35 40
1.7037 700 590 460 900-1100 800-950 700-850 11 13 14 35 40 45
1.7038 750 630 510 950-1150 850-1000 750-900 11 13 14 35 40 45
1.7039 800 660 560 1100-1200 900-1100 800-950 10 12 14 30 35 40
1.7218 700 600 450 900-1100 850-950 700-800 650-800 12 14 15 50 55 60
1.7220 800 650 550 1000-1200 900-1000 800-950 750-900 11 12 14 45 50 55
1.7225 900 750 650 1100-1300 1100-1200 900-1100 800-950 10 11 12 40 45 50
1.7226 800 650 550 1100-1200 900-1100 800-950 750-900 11 12 14 45 50 55
1.7227 900 750 650 1100-1300 1000-1200 900-1100 800-950 10 11 12 40 45 50
1.7228 900 780 700 1100-1300 1000-1300 900-1100 800-1000 9 10 12 40 45 50
1.7361 1030 1030 885 1230-1420 1230-1420 1080-1270 980-1180 9 9 10 35 35 40
1.7707 1050 1020 900 1250-1450 1200-1450 1100-1300 1000-1200 9 9 10 35 35 40
1.8159 900 800 700 1100-1300 1000-1200 900-1100 850-1000 9 10 12 40 45 50

Cinslerine göre Islah Çeliklerinin Kullanım Yerleri

ISLAH ÇELİK KULLANIM YERLERİ
Malz. No. DIN SAE / AISI KULLANIM YERLERİ
1.0402 C 22 1020 Taşıt, makine, motor ve aparat yapımında pek az zorlanan parçalar
1.0501 C 35 1035 Makine, aparat ve taşıt yapımında biraz yüksek zorlamalar için parçalar
1.0503 C 45 1045 Taşıt, motor, makine ve aparat yapımında, aktarma organı mili ve dişlisi gibi yüksek zorlanmalı parçalar
1.0535 C 55 1055 Makine, taşıt ve motor yapımında, aktarma organı mil, dişlisi gibi yüksek zorlamalı parçalar
1.0601 C 60 1060 Makine ve taşıt imalatında, mil, aks, pim ve benzeri, çok fazla zorlanan parçalar
1,1151 Ck 22 1020 / 1023 Taşıt, makine, motor ve aparat yapımında, az zorlanan yüksek arıklıktaki çelikten yapılacak parçalar
1.1180 Cm 35 1035 Makine, taşıt, motor ve aparat yapımında talaşlı şekillendirilecek fazla zorlanan parçalar
1.1181 Ck 35 1035 Makine taşıt ve motor yapımında fazla zorlanan ve yüksek arıklık gerektiren çelikten yapılacak parçalar
1.1186 Ck 40 1040 Taşıt, makine, motor ve aparat yapımında, orta zorlanan ve yüksek arıklıkta çelikten yapılacak parçalar
1.1191 Ck 45 1045 Taşıt, makine, motor ve aparat yapımında, orta zorlanan ve yüksek arıklıkta çelikten yapılacak parçalar
1.1201 Cm 45 1045 Makine, taşıt, motor ve aparat yapımında, orta zorlanan ve talaşlı işlenecek parçalar
1.1203 Ck 55 1055 Makine, taşıt, motor ve aparat yapımında, fazla zorlanan talaşlı işlenecek parçalar
1.1206 Ck 50 1050 Makine, taşıt, motor ve aparat yapımında, fazla zorlanan talaşlı işlenecek parçalar
1.1209 Cm 55 1055 Makine taşıt ve motor yapımında fazla zorlanan talaşlı işlenecek parçalar
1.1221 Ck 60 1060 Makine taşıt ve motor yapımında fazla zorlanan ve yüksek arıklık gerektiren çelikten yapılacak parçalar
1.1223 Cm 60 - Makine taşıt ve motor yapımında fazla zorlanan talaşlı işlenecek parçalar
1.5038 40 Mn 4 1039 Genel makine ve taşıt yapımında Mn alaşımlı ıslah çeliğinden parçalar
1.5065 28 Mn 6 1330 Genel makine ve taşıt yapımında Mn alaşımlı ıslah çeliğinden parçalar
1.6511 36 CrNiMo 4 9840 Taşıt ve motor yapımında, aks, aks kovanı, krank mili, dingil gibi çok fazla zorlanan parçalar
1.6580 30 CrNiMo 8 - Otomobil ve motor yapımında, dayanım, süneklilik ve elastikliğin ön palanda olduğu çok zorlanan parçalar
1.6582 34 CrNiMo 6 4340 Otomobil ve motor yapımında, krank mili ve diğer tahrik aksamı, ön aks,aks kovanı gibi çok zorlanan parçalar
1.7003 38 Cr 2 - Genel olarak taşıt ve motor yapımında parçalar
1.7006 46 Cr 2 5045 Genel olarak taşıt ve motor yapımında parçalar
1.7033 34 Cr 4 5132 Taşıt ve makine yapımında, krank mili ve diğer tahrik aksamı, ön aks, aks kovanı gibi parçalar
1.7034 37 Cr 4 5135 Siyanür banyosunda sertleştirilecek, şanzıman parçaları, piston kolu, krank mili ve dişli çarklar
1.7035 41 Cr 4 5140 Taşıt ve motor yapımında, krank mili, ön aks, aks kovanı, direksiyon mili ve benzeri parçalar
1.7037 34 CrS 4 - Şanzıman parçaları, mil, piston kolu gibi talaşlı şekillendirilecek ıslah çeliği parçalar
1.7038 37 CrS 4 - 1.7037 gibi, ayrıca siyanür banyosunda sertleştirilecek parçalar
1.7039 41 CrS 4 - 1.7037 gibi, ayrıca siyanür banyosunda sertleştirilecek parçalar
1.7218 25 CrMo 4 4130 Otomobil ve taşıt yapımında, aks mili, aks kovanı, türbin parçaları ve türbin kanadı gibi parçalar
1.7220 34 CrMo 4 4135;4137 Otomobil ve uçak yapımında krank mili, aks mili ve kovanı, yivli mil ve sünekliliği yüksek parçalar
1.7225 42 CrMo 4 4140 1.7220 gibi, ayrıca dişli çark
1.7226 34 CrMoS 4 - 1.7220 gibi ( daha iyi talaşlı şekillendirilebilir öz.)
1.7227 42 CrMoS 4 - 1.7220 gibi ( daha iyi talaşlı şekillendirilebilir öz.)
1.7228 50 CrMo 4 4150 Otomobil ve uçak yapımında yüksek süneklikte parçalar, şanzıman, direksiyon parç. Aktarma organı parç.
1.7361 32 CrMo12 4 - Dayanım, süneklilik ve elastiklikte fazla beklentilerin olduğu parçalar
1.7707 30 CrMoV 9 - Otomobil ve taşıtlarda yüksek süneklikte, fazla zorlanan krank mili, saplama, cıvata vb. parçalar
1.8159 50 CrV 4 6150 Otomobil ve çeşitli mekanizmaların yapımında, dişli çark, mil, yönlendirme parçası gibi aşınmaya zorlanan parç.